Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 13 grudnia 2016 r. - Strasburg

11. Podsumowanie słowackiej prezydencji Rady (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Podsumowanie słowackiej prezydencji Rady (debata) (2016/2790(RSP))

Robert Fico (urzędujący przewodniczący Rady) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Vladimír Maňka w imieniu grupy S&D, Branislav Škripek w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Beatrix von Storch w imieniu grupy EFDD, Mara Bizzotto w imieniu grupy ENF i Zoltán Balczó, niezrzeszony.

Głos zabrał Robert Fico.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności