Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 13. decembra 2016 - Štrasburg

11. Zhodnotenie slovenského predsedníctva Rady (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Zhodnotenie slovenského predsedníctva Rady (2016/2790(RSP))

Robert Fico (úradujúci predseda Rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Françoise Grossetête v mene skupiny PPE, Vladimír Maňka v mene skupiny S&D, Branislav Škripek v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD, Mara Bizzotto v mene skupiny ENF a Zoltán Balczó – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpil Robert Fico.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia