Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 december 2016 - Strasbourg

11. Utvärdering av det slovakiska rådsordförandeskapet (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Utvärdering av det slovakiska rådsordförandeskapet (2016/2790(RSP))

Robert Fico (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Vladimír Maňka för S&D-gruppen, Branislav Škripek för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Beatrix von Storch för EFDD-gruppen, Mara Bizzotto för ENF-gruppen, och Zoltán Balczó, grupplös.

Talare: Robert Fico.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy