Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 13. prosince 2016 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

12. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Výbor ECON předal následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

- oprava P7_TA(2013)0114(COR02) ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 (ES) o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky a o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338) (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2013 k přijetí výše uvedené směrnice P7_TA(2013)0114 (Úř. věst. C 45, 5.2.2016, s. 118)) (COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD)) - výbor ECON

Podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je po dobu trvání tohoto dílčího plenárního zasedání k dispozici na internetových stránkách Europarl.

Právní upozornění - Ochrana soukromí