Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 13. prosinca 2016. - Strasbourg

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

12. Ispravak (članak 231. Poslovnika)

Odbor ECON dostavio je sljedeći ispravak teksta koji je Europski parlament usvojio:

- Ispravak P7_TA(2013)0114(COR02) Direktive 2013/36/EU Eruropskog parlamenta i Vijeća o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338) (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 16. travnja 2013. s ciljem donošenja gore navedene Direktive P7_TA(2013)0114 (SL C 45, 5.2.2016., str. 118)) (COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD)) - Odbor ECON

U skladu s člankom 231 stavkom 4 Poslovnika smatra se da je ispravak prihvaćen, osim ako klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika u roku od 24 sata ne zatraže glasovanje o ispravku.

Ispravak je dostupan na internetskoj stranici Europarl za vrijeme trajanja ove sjednice.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti