Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2219(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0355/2016

Esitatud tekstid :

A8-0355/2016

Arutelud :

PV 13/12/2016 - 13
CRE 13/12/2016 - 13

Hääletused :

PV 14/12/2016 - 9.15
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0502

Protokoll
Teisipäev, 13. detsember 2016 - Strasbourg

13. Inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitlev 2015. aasta aruanne (arutelu)
CRE

Raport inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitleva 2015. aasta aruande kohta [2016/2219(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

Josef Weidenholzer tutvustas raportit.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ).

Sõna võtsid Cristian Dan Preda (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Beatriz Becerra Basterrechea (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Godelieve Quisthoudt-Rowohl fraktsiooni PPE nimel, Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, Laurenţiu Rebega fraktsiooni ENF nimel, Udo Voigt (fraktsioonilise kuuluvuseta), Andrzej Grzyb, Elena Valenciano, Bas Belder, Petras Auštrevičius ja Miguel Urbán Crespo.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Alexander Graf Lambsdorff, kes esitas sinist kaarti tõstes küsimuse Miguel Urbán Crespole, kes vastas sellele, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Steeve Briois, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Elena Valenciano, Eleftherios Synadinos, László Tőkés, Liliana Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Ivo Vajgl, Jaromír Kohlíček, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Monica Macovei, Alexander Graf Lambsdorff, kes vastas ühtlasi kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Kazimierz Michał Ujazdowski ja Marek Jurek, Marina Albiol Guzmán, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Ádám Kósa, Jussi Halla-aho, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Tunne Kelam, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gilles Lebreton, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Jaromír Štětina, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Lars Adaktusson, Afzal Khan, Notis Marias, Mariya Gabriel, Francisco Assis, Branislav Škripek ja György Hölvényi.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Takis Hadjigeorgiou, Juan Fernando López Aguilar ja Nicola Caputo.

Sõna võtsid Federica Mogherini ja Josef Weidenholzer.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.12.2016 protokollipunkt 9.15.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika