Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2219(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0355/2016

Ingediende teksten :

A8-0355/2016

Debatten :

PV 13/12/2016 - 13
CRE 13/12/2016 - 13

Stemmingen :

PV 14/12/2016 - 9.15
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0502

Notulen
Dinsdag 13 december 2016 - Straatsburg

13. Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake 2015 (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake 2015 [2016/2219(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

Josef Weidenholzer leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Beatriz Becerra Basterrechea (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Godelieve Quisthoudt-Rowohl, namens de PPE-Fractie, Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Laurenţiu Rebega, namens de ENF-Fractie, Udo Voigt, niet-fractiegebonden lid, Andrzej Grzyb, Elena Valenciano, Bas Belder, Petras Auštrevičius en Miguel Urbán Crespo.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Alexander Graf Lambsdorff, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Miguel Urbán Crespo, die hierop ingaat, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Steeve Briois, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Elena Valenciano, Eleftherios Synadinos, László Tőkés, Liliana Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Ivo Vajgl, Jaromír Kohlíček, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Monica Macovei, Alexander Graf Lambsdorff, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Kazimierz Michał Ujazdowski en Marek Jurek, Marina Albiol Guzmán, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Ádám Kósa, Jussi Halla-aho, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Tunne Kelam, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gilles Lebreton, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Jaromír Štětina, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Lars Adaktusson, Afzal Khan, Notis Marias, Mariya Gabriel, Francisco Assis, Branislav Škripek en György Hölvényi.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Takis Hadjigeorgiou, Juan Fernando López Aguilar en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini en Josef Weidenholzer.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.15 van de notulen van 14.12.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid