Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2219(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0355/2016

Teksty złożone :

A8-0355/2016

Debaty :

PV 13/12/2016 - 13
CRE 13/12/2016 - 13

Głosowanie :

PV 14/12/2016 - 9.15
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0502

Protokół
Wtorek, 13 grudnia 2016 r. - Strasburg

13. Sprawozdanie roczne na temat praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie za rok 2015 (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego na temat praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie za rok 2015 [2016/2219(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

Josef Weidenholzer przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Cristian Dan Preda (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Beatriz Becerra Basterrechea (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Godelieve Quisthoudt-Rowohl w imieniu grupy PPE, Pier Antonio Panzeri w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, Laurenţiu Rebega w imieniu grupy ENF, Udo Voigt niezrzeszony, Andrzej Grzyb, Elena Valenciano, Bas Belder, Petras Auštrevičius i Miguel Urbán Crespo.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Alexander Graf Lambsdorff, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Miguelowi Urbánowi Crespo, który udzielił odpowiedzi, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Steeve Briois, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Elenę Valenciano, Eleftherios Synadinos, László Tőkés, Liliana Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Ivo Vajgl, Jaromír Kohlíček, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Monica Macovei, Alexander Graf Lambsdorff, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kazimierza Michała Ujazdowskiego i Marka Jurka, Marina Albiol Guzmán, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Ádám Kósa, Jussi Halla-aho, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Tunne Kelam, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gillesa Lebretona, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Jaromír Štětina, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Lars Adaktusson, Afzal Khan, Notis Marias, Mariya Gabriel, Francisco Assis, Branislav Škripek i György Hölvényi.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Takis Hadjigeorgiou, Juan Fernando López Aguilar i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Federica Mogherini i Josef Weidenholzer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.15 protokołu z dnia 14.12.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności