Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2219(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0355/2016

Texte depuse :

A8-0355/2016

Dezbateri :

PV 13/12/2016 - 13
CRE 13/12/2016 - 13

Voturi :

PV 14/12/2016 - 9.15
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0502

Proces-verbal
Marţi, 13 decembrie 2016 - Strasbourg

13. Raportul anual pe 2015 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (dezbatere)
CRE

Raport referitor la Raportul anual pe 2015 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință [2016/2219(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

Josef Weidenholzer și-a prezentat raportul.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Au intervenit: Cristian Dan Preda (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Beatriz Becerra Basterrechea (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Godelieve Quisthoudt-Rowohl, în numele Grupului PPE, Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, James Carver, în numele Grupului EFDD, Laurenţiu Rebega, în numele Grupului ENF, Udo Voigt, neafiliat, Andrzej Grzyb, Elena Valenciano, Bas Belder, Petras Auštrevičius și Miguel Urbán Crespo.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Alexander Graf Lambsdorff, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Miguel Urbán Crespo, care a răspuns, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Steeve Briois, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Elena Valenciano, Eleftherios Synadinos, László Tőkés, Liliana Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Ivo Vajgl, Jaromír Kohlíček, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Monica Macovei, Alexander Graf Lambsdorff, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kazimierz Michał Ujazdowski și Marek Jurek, Marina Albiol Guzmán, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Ádám Kósa, Jussi Halla-aho, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Tunne Kelam, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gilles Lebreton, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Jaromír Štětina, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Lars Adaktusson, Afzal Khan, Notis Marias, Mariya Gabriel, Francisco Assis, Branislav Škripek și György Hölvényi.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Takis Hadjigeorgiou, Juan Fernando López Aguilar și Nicola Caputo.

Au intervenit: Federica Mogherini și Josef Weidenholzer.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.15 al PV din 14.12.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate