Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2219(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0355/2016

Predkladané texty :

A8-0355/2016

Rozpravy :

PV 13/12/2016 - 13
CRE 13/12/2016 - 13

Hlasovanie :

PV 14/12/2016 - 9.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0502

Zápisnica
Utorok, 13. decembra 2016 - Štrasburg

13. Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti za rok 2015 (rozprava)
Doslovný zápis

Správa k výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti za rok 2015 [2016/2219(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

Josef Weidenholzer uviedol správu.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Beatriz Becerra Basterrechea (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Godelieve Quisthoudt-Rowohl v mene skupiny PPE, Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, James Carver v mene skupiny EFDD, Laurenţiu Rebega v mene skupiny ENF, Udo Voigt – nezaradený poslanec, Andrzej Grzyb, Elena Valenciano, Bas Belder, Petras Auštrevičius a Miguel Urbán Crespo.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Alexander Graf Lambsdorff, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Miguel Urbán Crespo, ktorý odpovedal na otázku, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Steeve Briois, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Elena Valenciano, Eleftherios Synadinos, László Tőkés, Liliana Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Ivo Vajgl, Jaromír Kohlíček, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Monica Macovei, Alexander Graf Lambsdorff, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski a Marek Jurek, Marina Albiol Guzmán, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Ádám Kósa, Jussi Halla-aho, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Tunne Kelam, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gilles Lebreton, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Jaromír Štětina, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Lars Adaktusson, Afzal Khan, Notis Marias, Mariya Gabriel, Francisco Assis, Branislav Škripek a György Hölvényi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Takis Hadjigeorgiou, Juan Fernando López Aguilar a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpili: Federica Mogherini a Josef Weidenholzer.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.15 zápisnice zo dňa 14.12.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia