Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2036(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0360/2016

Внесени текстове :

A8-0360/2016

Разисквания :

PV 13/12/2016 - 14
CRE 13/12/2016 - 14

Гласувания :

PV 14/12/2016 - 9.16
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0503

Протокол
Вторник, 13 декември 2016 г. - Страсбург

14. Осъществяване на общата външна политика и политика на сигурност (член 36 от ДЕС) (разискване)
CRE

Доклад относно осъществяването на общата външна политика и политика на сигурност [2016/2036(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Elmar Brok (A8-0360/2016)

Elmar Brok представи доклада.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, и Victor Boştinaru, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

Изказаха се: Bas Belder, от името на групата ECR, Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Tamás Meszerics, от името на групата Verts/ALE, Mike Hookem, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Reinhard Bütikofer, Petr Mach, Jean-Luc Schaffhauser, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Reinhard Bütikofer, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Georgios Epitideios, Afzal Khan, Bernd Lucke, Urmas Paet, Lynn Boylan, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Ruža Tomašić, James Carver, David McAllister, Andrejs Mamikins, Charles Tannock, Tunne Kelam, Jo Leinen, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Udo Voigt, Notis Marias, Eduard Kukan, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Francisco Assis, Kinga Gál, Pier Antonio Panzeri, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Othmar Karas, Dubravka Šuica и Мария Габриел.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Nicola Caputo и Илхан Кючюк.

Изказаха се: Federica Mogherini и Elmar Brok.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.16 от протокола от 14.12.2016 г г.

Правна информация - Политика за поверителност