Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2036(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0360/2016

Esitatud tekstid :

A8-0360/2016

Arutelud :

PV 13/12/2016 - 14
CRE 13/12/2016 - 14

Hääletused :

PV 14/12/2016 - 9.16
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0503

Protokoll
Teisipäev, 13. detsember 2016 - Strasbourg

14. Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine (ELi lepingu artikkel 36) (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise kohta [2016/2036(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Elmar Brok (A8-0360/2016)

Elmar Brok tutvustas raportit.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel ja Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

Sõna võtsid Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel, Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tamás Meszerics fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mike Hookem fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Reinhard Bütikofer, Petr Mach, Jean-Luc Schaffhauser, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Reinhard Bütikofer, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Georgios Epitideios, Afzal Khan, Bernd Lucke, Urmas Paet, Lynn Boylan, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Ruža Tomašić, James Carver, David McAllister, Andrejs Mamikins, Charles Tannock, Tunne Kelam, Jo Leinen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Udo Voigt, Notis Marias, Eduard Kukan, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Francisco Assis, Kinga Gál, Pier Antonio Panzeri, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Othmar Karas, Dubravka Šuica ja Mariya Gabriel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Nicola Caputo ja Ilhan Kyuchyuk.

Sõna võtsid Federica Mogherini ja Elmar Brok.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.12.2016 protokollipunkt 9.16.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika