Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2036(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0360/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0360/2016

Keskustelut :

PV 13/12/2016 - 14
CRE 13/12/2016 - 14

Äänestykset :

PV 14/12/2016 - 9.16
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0503

Pöytäkirja
Tiistai 13. joulukuuta 2016 - Strasbourg

14. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpano (SEU:n 36 artikla) (keskustelu)
CRE

Mietintö yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta (SEU:n 36 artikla) [2016/2036(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Elmar Brok (A8-0360/2016)

Elmar Brok esitteli mietinnön.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta ja Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Puheenvuorot: Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mike Hookem EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Reinhard Bütikofer, Petr Mach, Jean-Luc Schaffhauser, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Reinhard Bütikofer, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Georgios Epitideios, Afzal Khan, Bernd Lucke, Urmas Paet, Lynn Boylan, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Ruža Tomašić, James Carver, David McAllister, Andrejs Mamikins, Charles Tannock, Tunne Kelam, Jo Leinen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Udo Voigt, Notis Marias, Eduard Kukan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Francisco Assis, Kinga Gál, Pier Antonio Panzeri, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Othmar Karas, Dubravka Šuica ja Mariya Gabriel.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Nicola Caputo ja Ilhan Kyuchyuk.

Puheenvuorot: Federica Mogherini ja Elmar Brok.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.12.2016, kohta 9.16.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö