Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2036(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0360/2016

Ingediende teksten :

A8-0360/2016

Debatten :

PV 13/12/2016 - 14
CRE 13/12/2016 - 14

Stemmingen :

PV 14/12/2016 - 9.16
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0503

Notulen
Dinsdag 13 december 2016 - Straatsburg

14. Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (artikel 36 VEU) (debat)
CRE

Verslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid [2016/2036(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Elmar Brok (A8-0360/2016)

Elmar Brok leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, en Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, Tamás Meszerics, namens de Verts/ALE-Fractie, Mike Hookem, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Reinhard Bütikofer, Petr Mach, Jean-Luc Schaffhauser, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Reinhard Bütikofer, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Georgios Epitideios, Afzal Khan, Bernd Lucke, Urmas Paet, Lynn Boylan, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Ruža Tomašić, James Carver, David McAllister, Andrejs Mamikins, Charles Tannock, Tunne Kelam, Jo Leinen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Udo Voigt, Notis Marias, Eduard Kukan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Francisco Assis, Kinga Gál, Pier Antonio Panzeri, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Othmar Karas, Dubravka Šuica en Mariya Gabriel.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Nicola Caputo en Ilhan Kyuchyuk.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini en Elmar Brok.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.16 van de notulen van 14.12.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid