Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2036(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0360/2016

Predkladané texty :

A8-0360/2016

Rozpravy :

PV 13/12/2016 - 14
CRE 13/12/2016 - 14

Hlasovanie :

PV 14/12/2016 - 9.16
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0503

Zápisnica
Utorok, 13. decembra 2016 - Štrasburg

14. Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (článok 36 ZEÚ) (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky [2016/2036(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Elmar Brok (A8-0360/2016)

Elmar Brok uviedol správu.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE a Victor Boştinaru v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Bas Belder v mene skupiny ECR, Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, Tamás Meszerics v mene skupiny Verts/ALE, Mike Hookem v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Reinhard Bütikofer, Petr Mach, Jean-Luc Schaffhauser, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Reinhard Bütikofer, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Georgios Epitideios, Afzal Khan, Bernd Lucke, Urmas Paet, Lynn Boylan, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Ruža Tomašić, James Carver, David McAllister, Andrejs Mamikins, Charles Tannock, Tunne Kelam, Jo Leinen, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Udo Voigt, Notis Marias, Eduard Kukan, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Francisco Assis, Kinga Gál, Pier Antonio Panzeri, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Othmar Karas, Dubravka Šuica a Mariya Gabriel.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Nicola Caputo a Ilhan Kyuchyuk.

V rozprave vystúpili: Federica Mogherini a Elmar Brok.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.16 zápisnice zo dňa 14.12.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia