Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2036(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0360/2016

Ingivna texter :

A8-0360/2016

Debatter :

PV 13/12/2016 - 14
CRE 13/12/2016 - 14

Omröstningar :

PV 14/12/2016 - 9.16
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0503

Protokoll
Tisdagen den 13 december 2016 - Strasbourg

14. Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (artikel 36 i EU-fördraget) (debatt)
CRE

Betänkande om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken [2016/2036(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Elmar Brok (A8-0360/2016)

Elmar Brok redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, och Victor Boştinaru för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Bas Belder för ECR-gruppen, Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Tamás Meszerics för Verts/ALE-gruppen, Mike Hookem för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Reinhard Bütikofer, Petr Mach, Jean-Luc Schaffhauser, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Reinhard Bütikofer, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Georgios Epitideios, Afzal Khan, Bernd Lucke, Urmas Paet, Lynn Boylan, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Ruža Tomašić, James Carver, David McAllister, Andrejs Mamikins, Charles Tannock, Tunne Kelam, Jo Leinen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Udo Voigt, Notis Marias, Eduard Kukan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Francisco Assis, Kinga Gál, Pier Antonio Panzeri, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Othmar Karas, Dubravka Šuica och Mariya Gabriel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Nicola Caputo och Ilhan Kyuchyuk.

Talare: Federica Mogherini och Elmar Brok.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.16 i protokollet av den 14.12.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy