Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2226(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0330/2016

Разисквания :

PV 13/12/2016 - 15
CRE 13/12/2016 - 15

Гласувания :

PV 14/12/2016 - 9.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0490

Протокол
Вторник, 13 декември 2016 г. - Страсбург

15. Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия *** - Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия(резолюция) (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за изменение на Споразумението с цел разширяване на приложното поле на разпоредбите на Споразумението по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия, с оглед на изтичането на срока на действие на двустранното споразумение относно текстилните изделия [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Maria Arena (A8-0332/2016)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета за сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за изменение на споразумението с цел разширяване на приложното поле на неговите разпоредби по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия с оглед изтичането на срока на действие на двустранното споразумение относно текстилните изделия [2016/2226(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Maria Arena (A8-0330/2016)

Maria Arena представи препоръката и доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Elmar Brok (докладчик по становището на комисията AFET), Ulrike Lunacek (докладчик по становището на комисията AFET), Godelieve Quisthoudt-Rowohl, от името на групата PPE, Arne Lietz, от името на групата S&D, и Hannu Takkula, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Klaus Buchner, от името на групата Verts/ALE, Daniel Caspary, Brando Benifei, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan и Adam Szejnfeld.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Herbert Dorfmann и Ivan Jakovčić.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Maria Arena.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.2 и точка 9.3 от протокола от 14.12.2016 г г.

Правна информация - Политика за поверителност