Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2226(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0330/2016

Keskustelut :

PV 13/12/2016 - 15
CRE 13/12/2016 - 15

Äänestykset :

PV 14/12/2016 - 9.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0490

Pöytäkirja
Tiistai 13. joulukuuta 2016 - Strasbourg

15. EY:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja kahdenvälinen tekstiilituotteiden kauppa *** - EY:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja kahdenvälinen tekstiilituotteiden kauppa (päätöslauselma) (keskustelu)
CRE

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välistä kumppanuutta koskevaan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän, kyseisen sopimuksen muuttamista sen määräysten ulottamiseksi kahdenväliseen tekstiilituotteiden kauppaan, ottaen huomioon kahdenvälisen tekstiilituotteita koskevan sopimuksen voimassaolon päättyminen, koskevan pöytäkirjan tekemisestä [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Maria Arena (A8-0332/2016)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välistä kumppanuutta koskevaan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän, kyseisen sopimuksen muuttamista sen määräysten ulottamiseksi kahdenväliseen tekstiilituotteiden kauppaan, ottaen huomioon kahdenvälisen tekstiilituotteita koskevan sopimuksen voimassaolon päättyminen, koskevan pöytäkirjan tekemisestä [2016/2226(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Maria Arena (A8-0330/2016)

Maria Arena esitteli suosituksen ja mietinnön.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Elmar Brok (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ulrike Lunacek (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Godelieve Quisthoudt-Rowohl PPE-ryhmän puolesta, Arne Lietz S&D-ryhmän puolesta ja Hannu Takkula ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta, Daniel Caspary, Brando Benifei, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan ja Adam Szejnfeld.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Herbert Dorfmann ja Ivan Jakovčić.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Maria Arena.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: kohta 9.2 ja istunnon pöytäkirja 14.12.2016, kohta 9.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö