Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2226(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0330/2016

Debatten :

PV 13/12/2016 - 15
CRE 13/12/2016 - 15

Stemmingen :

PV 14/12/2016 - 9.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0490

Notulen
Dinsdag 13 december 2016 - Straatsburg

15. Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG-Oezbekistan en bilaterale handel in textiel *** - Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Oezbekistan en de bilaterale handel in textiel (resolutie) (debat)
CRE

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds, tot wijziging van de overeenkomst ten einde de bepalingen van de overeenkomst uit te breiden tot de bilaterale handel in textiel, gelet op het vervallen van de bilaterale overeenkomst inzake textiel [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Maria Arena (A8-0332/2016)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds, tot wijziging van de overeenkomst teneinde de bepalingen van de overeenkomst uit te breiden tot de bilaterale handel in textiel, gelet op het vervallen van de bilaterale overeenkomst inzake textiel [2016/2226(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Maria Arena (A8-0330/2016)

Maria Arena licht de aanbeveling en het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Ulrike Lunacek (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Godelieve Quisthoudt-Rowohl, namens de PPE-Fractie, Arne Lietz, namens de S&D-Fractie, en Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Klaus Buchner, namens de Verts/ALE-Fractie, Daniel Caspary, Brando Benifei, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan en Adam Szejnfeld.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Herbert Dorfmann en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Maria Arena.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.2 en punt 9.3 van de notulen van 14.12.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid