Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2226(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0330/2016

Debaty :

PV 13/12/2016 - 15
CRE 13/12/2016 - 15

Głosowanie :

PV 14/12/2016 - 9.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0490

Protokół
Wtorek, 13 grudnia 2016 r. - Strasburg

15. Umowa o partnerstwie i współpracy między WE a Uzbekistanem oraz dwustronny handel wyrobami włókienniczymi *** - Umowa o partnerstwie i współpracy między WE a Uzbekistanem oraz dwustronny handel wyrobami włókienniczymi (rezolucja) (debata)
Pełne sprawozdanie

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, zmieniającego umowę w celu rozszerzenia postanowień umowy na dwustronny handel wyrobami włókienniczymi, mając na uwadze wygaśnięcie dwustronnej umowy dotyczącej wyrobów włókienniczych [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Maria Arena (A8-0332/2016)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, zmieniającego umowę w celu rozszerzenia postanowień umowy na dwustronny handel wyrobami włókienniczymi, mając na uwadze wygaśnięcie dwustronnej umowy dotyczącej wyrobów włókienniczych [2016/2226(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Maria Arena (A8-0330/2016)

Maria Arena przedstawiła zalecenie i sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Elmar Brok (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Ulrike Lunacek (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFET), Godelieve Quisthoudt-Rowohl w imieniu grupy PPE, Arne Lietz w imieniu grupy S&D, i Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Klaus Buchner w imieniu grupy Verts/ALE, Daniel Caspary, Brando Benifei, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan i Adam Szejnfeld.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Herbert Dorfmann i Ivan Jakovčić.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Maria Arena.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.2 i pkt 9.3 protokołu z dnia 14.12.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności