Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2226(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0330/2016

Rozpravy :

PV 13/12/2016 - 15
CRE 13/12/2016 - 15

Hlasovanie :

PV 14/12/2016 - 9.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0490

Zápisnica
Utorok, 13. decembra 2016 - Štrasburg

15. Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi ES a Uzbekistanom a bilaterálny obchod v oblasti textilu *** – Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi ES a Uzbekistanom a bilaterálny obchod v oblasti textilu (rozprava)
Doslovný zápis

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu k dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na strane druhej, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda s cieľom rozšíriť ustanovenia dohody na bilaterálny obchod v oblasti textilu s ohľadom na uplynutie platnosti bilaterálnej dohody o textile [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Maria Arena (A8-0332/2016)

Správa obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu k dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na strane druhej, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda s cieľom rozšíriť ustanovenia dohody na bilaterálny obchod v oblasti textilu s ohľadom na uplynutie platnosti bilaterálnej dohody o textile [2016/2226(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Maria Arena (A8-0330/2016)

Maria Arena uviedla odporúčanie a správu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Ulrike Lunacek (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Godelieve Quisthoudt-Rowohl v mene skupiny PPE, Arne Lietz v mene skupiny S&D a Hannu Takkula v mene skupiny ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE, Daniel Caspary, Brando Benifei, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan a Adam Szejnfeld.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Herbert Dorfmann a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpili: Cecilia Malmström a Maria Arena.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.2 a bod 9.3 zápisnice zo dňa 14.12.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia