Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2034(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0339/2016

Внесени текстове :

A8-0339/2016

Разисквания :

PV 13/12/2016 - 17
CRE 13/12/2016 - 17

Гласувания :

PV 14/12/2016 - 9.17
CRE 14/12/2016 - 9.17
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0504

Протокол
Вторник, 13 декември 2016 г. - Страсбург

17. Инструменти на ОСП за намаляване на нестабилността на цените на селскостопанските пазари (разискване)
CRE

Доклад относно инструментите на ОСП за намаляване на нестабилността на цените на селскостопанските пазари [2016/2034(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

Angélique Delahaye представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказа се Phil Hogan (член на Комисията).

Изказаха се: Nedzhmi Ali (докладчик по становището на комисията BUDG), Herbert Dorfmann, от името на групата PPE, Nicola Caputo, от името на групата S&D, Julie Girling, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL, Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, John Stuart Agnew, от името на групата EFDD, Angelo Ciocca, от името на групата ENF, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Matt Carthy, Maria Heubuch, Michel Dantin, Marc Tarabella, Jean Arthuis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Norbert Lins, Tibor Szanyi и Ricardo Serrão Santos.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Marijana Petir.

Изказаха се: Phil Hogan и Angélique Delahaye.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.17 от протокола от 14.12.2016 г г.

Правна информация - Политика за поверителност