Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2034(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0339/2016

Ingivna texter :

A8-0339/2016

Debatter :

PV 13/12/2016 - 17
CRE 13/12/2016 - 17

Omröstningar :

PV 14/12/2016 - 9.17
CRE 14/12/2016 - 9.17
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0504

Protokoll
Tisdagen den 13 december 2016 - Strasbourg

17. GJP-verktyg för att minska prisvolatiliteten på jordbruksmarknader (debatt)
CRE

Betänkande om GJP-verktyg för att minska prisvolatiliteten på jordbruksmarknader [2016/2034(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

Angélique Delahaye redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen).

Talare: Nedzhmi Ali (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Herbert Dorfmann för PPE-gruppen, Nicola Caputo för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Luke Ming Flanagan för GUE/NGL-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, Angelo Ciocca för ENF-gruppen, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Matt Carthy, Maria Heubuch, Michel Dantin, Marc Tarabella, Jean Arthuis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Norbert Lins, Tibor Szanyi och Ricardo Serrão Santos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir.

Talare: Phil Hogan och Angélique Delahaye.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.17 i protokollet av den 14.12.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy