Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 13 декември 2016 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Пакет „Чиста енергия за всички“ (разискване)
 3.Общо преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент (разискване)
 4.Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)
 5.Време за гласуване
  
5.1.Рамково споразумение между ЕС и Алжир за общите принципи на участие на Алжир в програми на Съюза *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.2.Североизточната част на Атлантическия океан: дълбоководни запаси и риболов в международни води ***II (гласуване)
  
5.3.Общо преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент (гласуване)
  
5.4.Положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г. (гласуване)
  
5.5.Последователна политика на ЕС по отношение на културните и творческите индустрии (гласуване)
  
5.6.Правата на жените в държавите от Източното партньорство (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Подписване от председателите на общата декларация относно законодателните приоритети на Европейския съюз за 2017 г.
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 11.Преглед на словашкото председателство на Съвета (разискване)
 12.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 13.Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.) (разискване)
 14.Осъществяване на общата външна политика и политика на сигурност (член 36 от ДЕС) (разискване)
 15.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия *** - Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия(резолюция) (разискване)
 16.Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу (присъединяване на Еквадор) *** (разискване)
 17.Инструменти на ОСП за намаляване на нестабилността на цените на селскостопанските пазари (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (161 kb) Присъствен списък (65 kb)    Резултати от поименно гласуване (6475 kb) 
 
Протокол (77 kb) Присъствен списък (12 kb) Резултати от гласувания (58 kb) Резултати от поименно гласуване (217 kb) 
 
Протокол (264 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (996 kb) Резултати от поименно гласуване (3653 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност