Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δέσμη μέτρων "Καθαρή Ενέργεια για Όλους" (συζήτηση)
 3.Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου (συζήτηση)
 4.Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ (Πανηγυρική Συνεδρίαση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αλγερίας σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή της Αλγερίας σε προγράμματα της Ένωσης *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.2.Βορειοανατολικός Ατλαντικός: αποθέματα βαθέων υδάτων και αλιεία σε διεθνή ύδατα ***II (ψηφοφορία)
  
5.3.Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)
  
5.4.Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 (ψηφοφορία)
  
5.5.Μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ψηφοφορία)
  
5.6.Δικαιώματα των γυναικών στα κράτη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Υπογραφή των προέδρων της κοινής δήλωσης σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 11.Απολογισμός της Σλοβακικής Προεδρίας του Συμβουλίου (συζήτηση)
 12.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 13.Ετήσια έκθεση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτόν το 2015 (συζήτηση)
 14.Εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (Άρθρο 36 ΣΕΕ) (συζήτηση)
 15.Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ-Ουζμπεκιστάν και διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων *** - Επέκταση των διατάξεων της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ουζμπεκιστάν στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (ψήφισμα) (συζήτηση)
 16.Συμφωνία εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας και Περού (προσχώρηση του Ισημερινού) *** (συζήτηση)
 17.Εργαλεία της ΚΓΠ για τη μείωση της αστάθειας των τιμών στις αγορές γεωργικών προϊόντων (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (160 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (6475 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (80 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (65 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (212 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (258 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (995 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (3607 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου