Edellinen 
 Seuraava 
RCVVOTESPVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 13. joulukuuta 2016 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Puhdasta energiaa kaikille -toimenpidepaketti (keskustelu)
 3.Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen (keskustelu)
 4.Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)
 5.Äänestykset
  
5.1.EU:n ja Algerian puitesopimus Algerian osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.2.Koillis-Atlantti: syvänmeren kannat ja kansainvälisillä vesillä harjoitettava kalastus ***II (äänestys)
  
5.3.Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen (äänestys)
  
5.4.Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2015 (äänestys)
  
5.5.Kulttuurialaa ja luovia toimialoja koskeva EU:n johdonmukainen politiikka (äänestys)
  
5.6.Naisten oikeudet itäisen kumppanuuden valtioissa (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Puhemies ja puheenjohtajat allekirjoittavat yhteisen julistuksen EU:n lainsäädännöllisistä prioriteeteista 2017
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 11.Katsaus Slovakian puheenjohtajuuskauteen (keskustelu)
 12.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 13.Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiassa maailmassa 2015 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla (keskustelu)
 14.Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpano (SEU:n 36 artikla) (keskustelu)
 15.EY:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja kahdenvälinen tekstiilituotteiden kauppa *** - EY:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja kahdenvälinen tekstiilituotteiden kauppa (päätöslauselma) (keskustelu)
 16.EU:n sekä Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus (Ecuadorin liittyminen) *** (keskustelu)
 17.YMP-välineet hintojen epävakauden vähentämiseksi maatalousmarkkinoilla (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (144 kb) Läsnäololista (65 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (6475 kb) 
 
Pöytäkirja (74 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (55 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (222 kb) 
 
Pöytäkirja (235 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (945 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (3640 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö