Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 13 grudnia 2016 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Pakiet na rzecz czystej energii dla wszystkich (debata)
 3.Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu (debata)
 4.Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)
 5.Głosowanie
  
5.1.Umowa ramowa między UE a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną w sprawie ogólnych zasad udziału Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w programach unijnych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.2.Północno-wschodni Atlantyk: połowy stad głębinowych i połowy na wodach międzynarodowych ***II (głosowanie)
  
5.3.Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu (głosowanie)
  
5.4.Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r. (głosowanie)
  
5.5.Spójna polityka UE dla sektora kultury i sektora kreatywnego (głosowanie)
  
5.6.Prawa kobiet w państwach Partnerstwa Wschodniego (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 8.Podpisanie przez przewodniczących wspólnej deklaracji w sprawie priorytetów legislacyjnych UE na rok 2017
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 11.Podsumowanie słowackiej prezydencji Rady (debata)
 12.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 13.Sprawozdanie roczne na temat praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie za rok 2015 (debata)
 14.Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 36 TUE) (debata)
 15.Umowa o partnerstwie i współpracy między WE a Uzbekistanem oraz dwustronny handel wyrobami włókienniczymi *** - Umowa o partnerstwie i współpracy między WE a Uzbekistanem oraz dwustronny handel wyrobami włókienniczymi (rezolucja) (debata)
 16.Przystąpienie do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru do tej Umowy *** (debata)
 17.Instrumenty WPR służące ograniczeniu zmienności cen na rynkach rolnych (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (142 kb) Lista obecności (65 kb)    Wyniki głosowań imiennych (6475 kb) 
 
Protokół (75 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (55 kb) Wyniki głosowań imiennych (217 kb) 
 
Protokół (244 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (955 kb) Wyniki głosowań imiennych (3558 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności