Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 13 december 2016 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Paketet för ren energi för alla (debatt)
 3.Allmän översyn av parlamentets arbetsordning (debatt)
 4.Utdelning av Sacharovpriset (högtidligt möte)
 5.Omröstning
  
5.1.Ramavtal mellan EU och Algeriet om de allmänna principerna för Algeriets deltagande i unionens program *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.2.Nordostatlanten: djuphavsbestånd och fiske i internationella vatten ***II (omröstning)
  
5.3.Allmän översyn av parlamentets arbetsordning (omröstning)
  
5.4.Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2015 (omröstning)
  
5.5.En konsekvent EU-politik för kulturella och kreativa näringar (omröstning)
  
5.6.Kvinnors rättigheter i länderna i det östliga partnerskapet (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Talmannens och ordförandenas underskrift av den gemensamma förklaringen om EU:s lagstiftningsprioriteringar för 2017
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 11.Utvärdering av det slovakiska rådsordförandeskapet (debatt)
 12.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 13.Årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området 2015 (debatt)
 14.Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (artikel 36 i EU-fördraget) (debatt)
 15.Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EG och Uzbekistan och bilateral handel med textilprodukter *** - Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EG och Uzbekistan och bilateral handel med textilprodukter (resolution) (debatt)
 16.Handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru (Ecuadors anslutning till avtalet) *** (debatt)
 17.GJP-verktyg för att minska prisvolatiliteten på jordbruksmarknader (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (145 kb) Närvarolista (65 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (6475 kb) 
 
Protokoll (73 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (54 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (215 kb) 
 
Protokoll (239 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (952 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (3624 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy