Indiċi 
Minuti
PDF 244kWORD 74k
It-Tlieta, 13 ta' Diċembru 2016 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Pakkett "Enerġija Nadifa għal Kulħadd" (dibattitu)
 3.Reviżjoni Ġenerali tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament (dibattitu)
 4.Għoti tal-Premju Sakharov (seduta solenni)
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  5.1.Ftehim Qafas bejn l-UE u r-Repubblika tal-Alġerija rigward il-prinċipji ġenerali li jirregolaw il-parteċipazzjoni tar-Repubblika tal-Alġerija fi programmi tal-Unjoni *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.2.Atlantiku tal-Grigal: stokkijiet tal-baħar fond u sajd fl-ilmijiet internazzjonali ***II (votazzjoni)
  5.3.Reviżjoni Ġenerali tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament (votazzjoni)
  5.4.Sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2015 (votazzjoni)
  5.5.Politika koerenti tal-UE għall-industriji kulturali u kreattivi (votazzjoni)
  5.6.Id-Drittijiet tan-Nisa fl-Istati tas-Sħubija tal-Lvant (votazzjoni)
 6.Spjegazzjonijiet tal-vot
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 8.Il-firma tal-Presidenti tad-Dikjarazzjoni Konġunta dwar il-prijoritajiet leġiżlattivi tal-Unjoni Ewropea għall-2017
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 10.Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 11.Analiżi tal-Presidenza Slovakka tal-Kunsill (dibattitu)
 12.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 13.Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni (2015) (dibattitu)
 14.Implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (dibattitu)
 15.Il-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni KE/Użbekistan u l-kummerċ bilaterali fit-tessuti *** - Il-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni KE-Użbekistan u l-kummerċ bilaterali tat-tessuti (riżoluzzjoni) (dibattitu)
 16.Ftehim ta' Kummerċ UE-Kolombja u Perù (adeżjoni tal-Ekwador) *** (dibattitu)
 17.Għodod tal-PAK biex titnaqqas il-volatilità tal-prezzijiet fis-swieq agrikoli (dibattitu)
 18.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 19.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Pakkett "Enerġija Nadifa għal Kulħadd" (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Pakkett "Enerġija Nadifa għal Kulħadd" (2016/3002(RSP))

Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni) u Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Krišjānis Kariņš f'isem il-Grupp PPE, Kathleen Van Brempt f'isem il-Grupp S&D, Zdzisław Krasnodębski f'isem il-Grupp ECR, Fredrick Federley f'isem il-Grupp ALDE, Neoklis Sylikiotis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Claude Turmes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dario Tamburrano f'isem il-Grupp EFDD, Barbara Kappel f'isem il-Grupp ENF, Zoltán Balczó Membru mhux affiljat, Françoise Grossetête, Flavio Zanonato, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Roger Helmer, Angelo Ciocca, Sotirios Zarianopoulos, Jerzy Buzek, Martina Werner, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, Miroslav Poche, Evžen Tošenovský, Pavel Telička, Paul Rübig, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Theresa Griffin, Zbigniew Kuźmiuk, Herbert Reul, Adam Gierek, Jadwiga Wiśniewska, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Marek Jurek, Werner Langen, José Blanco López, Bendt Bendtsen, Miriam Dalli, Peter Liese, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Csaba Molnár, Edouard Martin u Carlos Zorrinho.

PRESIDENZA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Viċi President

Interventi ta': Jeppe Kofod, Simona Bonafè u Nicolas Bay.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marijana Petir, Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Henna Virkkunen u Notis Marias.

Interventi ta': Miguel Arias Cañete u Maroš Šefčovič.

Id-dibattitu ngħalaq.


3. Reviżjoni Ġenerali tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament (dibattitu)

rapport dwar ir-reviżjoni ġenerali tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament [2016/2114(REG)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Richard Corbett (A8-0344/2016)

Richard Corbett ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Ingeborg Gräßle (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT), Giovanni La Via (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Pavel Svoboda (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Rainer Wieland f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' João Ferreira, Mercedes Bresso f'isem il-Grupp S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski f'isem il-Grupp ECR, Charles Goerens f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Max Andersson f'isem il-Grupp Verts/ALE, Isabella Adinolfi f'isem il-Grupp EFDD, Gerolf Annemans f'isem il-Grupp ENF, György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Miapetra Kumpula-Natri, Sven Giegold u João Ferreira, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Max Andersson u Rainer Wieland.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo, Georgios Epitideios u Notis Marias.

Interventi ta': Maroš Šefčovič u Richard Corbett.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.3 tal-Minuti ta' 13.12.2016.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

4. Għoti tal-Premju Sakharov (seduta solenni)

Mill-12.05 sal-12.35, il-Parlament iltaqa' f'seduta solenni fl-okkażjoni tal-għoti tal-Premju Sakharov lil Nadia Murad u Lamiya Aji Bashar.


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Viċi President

5. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


5.1. Ftehim Qafas bejn l-UE u r-Repubblika tal-Alġerija rigward il-prinċipji ġenerali li jirregolaw il-parteċipazzjoni tar-Repubblika tal-Alġerija fi programmi tal-Unjoni *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Demokratika Popolari tal-Alġerija, min-naħa l-oħra, dwar Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Demokratika Popolari tal-Alġerija rigward il-prinċipji ġenerali għall-parteċipazzjoni tar-Repubblika Demokratika Popolari tal-Alġerija fil-programmi tal-Unjoni [16152/2014 - C8-0152/2015- 2014/0195(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt )

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2016)0482)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.


5.2. Atlantiku tal-Grigal: stokkijiet tal-baħar fond u sajd fl-ilmijiet internazzjonali ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi kundizzjonijiet speċifiċi għas-sajd tal-istokkijiet tal-baħar fond fl-Atlantiku tal-Grigal u dispożizzjonijiet għas-sajd fl-ilmijiet internazzjonali tal-Atlantiku tal-Grigal u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa għar-rifjut tal-pożizzjoni tal-Kunsill)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarat approvat (P8_TA(2016)0483?)


5.3. Reviżjoni Ġenerali tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament (votazzjoni)

rapport dwar ir-reviżjoni ġenerali tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament [2016/2114(REG)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Richard Corbett (A8-0344/2016)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa għat-test tar-Regoli ta' Proċedura, maġġoranza sempliċi meħtieġa għall-interpretazzjonijiet u l-proposta tad-deċiżjoni)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

Emendi adottati: Ara l-Anness "Riżultati tal-votazzjonijiet" , punt 3

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2016)0484)

Id-dispożizzjonijiet il-ġodda se jidħlu fis-seħħ fl-ewwel jum tal-perjodu ta' sessjoni ta' wara dak li fih jiġu adottati, bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 212(1) u (2), l-Artikolu 199 u l-Artikolu 200 tar-Regoli ta' Proċedura.

Interventi

João Ferreira f'isem il-Grupp GUE/NGL, qabel il-votazzjoni, li talab li l-votazzjoni tiġi posposta u Max Andersson, dwar id-deċiżjoni tal-President li jiddikjara l-Emenda 320 bħala inammissibbli (Il-President spjega r-raġunament wara din id-deċiżjoni).

B'VE (197 favur, 453 kontra, 39 astensjoni), il-Parlament ċaħad it-talba għal aġġornament.

György Schöpflin ressaq emenda orali għall-emenda 181, li ġiet aċċettata.


5.4. Sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2015 (votazzjoni)

Rapport dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2015 [2016/2009(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: József Nagy (A8-0345/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0485)


5.5. Politika koerenti tal-UE għall-industriji kulturali u kreattivi (votazzjoni)

Rapport dwar politika koerenti tal-UE għall-industriji kulturali u kreattivi [2016/2072(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteurs: Christian Ehler u Luigi Morgano (A8-0357/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0486)


5.6. Id-Drittijiet tan-Nisa fl-Istati tas-Sħubija tal-Lvant (votazzjoni)

Rapport dwar id-drittijiet tan-nisa fl-Istati tas-Sħubija tal-Lvant [2016/2060(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0487)

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President


6. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Isabelle Thomas - A8-0369/2016
Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan, Daniel Hannan, Steven Woolfe u Seán Kelly

Rapport Richard Corbett - A8-0344/2016
Frédérique Ries, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Marisa Matias, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Steven Woolfe, Diane James, Seán Kelly, Janusz Korwin-Mikke u Richard Corbett

Rapport József Nagy - A8-0345/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Josu Juaristi Abaunz, Stanislav Polčák, Marek Jurek u Seán Kelly

Rapport Christian Ehler u Luigi Morgano - A8-0357/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Stanislav Polčák, Steven Woolfe u Seán Kelly

Rapport Mariya Gabriel - A8-0365/2016
Monica Macovei, Marek Jurek u Seán Kelly.


7. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.15. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

8. Il-firma tal-Presidenti tad-Dikjarazzjoni Konġunta dwar il-prijoritajiet leġiżlattivi tal-Unjoni Ewropea għall-2017

Il-President, Robert Fico (President fil-kariga tal-Kunsill) u Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet qabel ma pproċedew għall-firma tad-Dikjarazzjoni Konġunta dwar il-prijoritajiet leġiżlattivi tal-Unjoni Ewropea għall-2017.


9. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


10. Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda fir-rigward tal-pożizzjonijiet u tar-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjoni parzjali ta' Settembru 2016 hija disponibbli fuq is-sit Europarl.


11. Analiżi tal-Presidenza Slovakka tal-Kunsill (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Analiżi tal-Presidenza Slovakka tal-Kunsill (2016/2790(RSP))

Robert Fico (President fil-kariga tal-Kunsill) u Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Françoise Grossetête f'isem il-Grupp PPE, Vladimír Maňka f'isem il-Grupp S&D, Branislav Škripek f'isem il-Grupp ECR, Pavel Telička f'isem il-Grupp ALDE, Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Beatrix von Storch f'isem il-Grupp EFDD, Mara Bizzotto f'isem il-Grupp ENF, u Zoltán Balczó Membru mhux affiljat.

Intervent ta': Robert Fico.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

12. Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-Kumitat ECON bagħat din ir-rettifika ta' test adottat mill-Parlament Ewropew:

- Rettifika P7_TA(2013)0114(COR02) għad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investiment u li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338)(pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2013 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-direttiva kkwotata hawn fuq P7_TA(2013)0114 (ĠU C 45, 5.2.2016, p. 118)) (COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD)) - Kumitat ECON

Bi qbil mal-Artikolu 231(4) tar-Regoli ta' Proċedura, din ir-rettifika titqies approvata sakemm fi żmien erbgħa u għoxrin siegħa, grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru ma jitlobx li ssir votazzjoni dwarha.

Ir-rettifika hija disponibbli fuq is-sit Europarl għal kemm iddum din is-sessjoni parzjali.


13. Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni (2015) (dibattitu)

Rapport dwar ir-rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni (2015) [2016/2219(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

Josef Weidenholzer ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Interventi ta': Cristian Dan Preda (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Beatriz Becerra Basterrechea (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Godelieve Quisthoudt-Rowohl f'isem il-Grupp PPE, Pier Antonio Panzeri f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE, James Carver f'isem il-Grupp EFDD, Laurenţiu Rebega f'isem il-Grupp ENF, Udo Voigt Membru mhux affiljat, Andrzej Grzyb, Elena Valenciano, Bas Belder, Petras Auštrevičius u Miguel Urbán Crespo.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

Interventi ta': Alexander Graf Lambsdorff, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Miguel Urbán Crespo, li wieġeb, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Steeve Briois, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Elena Valenciano, Eleftherios Synadinos, László Tőkés, Liliana Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Ivo Vajgl, Jaromír Kohlíček, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Monica Macovei, Alexander Graf Lambsdorff, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Kazimierz Michał Ujazdowski u Marek Jurek, Marina Albiol Guzmán, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Ádám Kósa, Jussi Halla-aho, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Tunne Kelam, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Gilles Lebreton, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Jaromír Štětina, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Lars Adaktusson, Afzal Khan, Notis Marias, Mariya Gabriel, Francisco Assis, Branislav Škripek u György Hölvényi.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Csaba Sógor, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Takis Hadjigeorgiou, Juan Fernando López Aguilar u Nicola Caputo.

Interventi ta': Federica Mogherini u Josef Weidenholzer.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.15 tal-Minuti ta' 14.12.2016.


14. Implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni [2016/2036(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Elmar Brok (A8-0360/2016)

Elmar Brok ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, u Victor Boştinaru f'isem il-Grupp S&D.

PRESIDENZA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Viċi President

Interventi ta': Bas Belder f'isem il-Grupp ECR, Johannes Cornelis van Baalen f'isem il-Grupp ALDE, Sabine Lösing f'isem il-Grupp GUE/NGL, Tamás Meszerics f'isem il-Grupp Verts/ALE, Mike Hookem f'isem il-Grupp EFDD, Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Reinhard Bütikofer, Petr Mach, Jean-Luc Schaffhauser, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Reinhard Bütikofer, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Georgios Epitideios, Afzal Khan, Bernd Lucke, Urmas Paet, Lynn Boylan, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Ruža Tomašić, James Carver, David McAllister, Andrejs Mamikins, Charles Tannock, Tunne Kelam, Jo Leinen, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Udo Voigt, Notis Marias, Eduard Kukan, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Francisco Assis, Kinga Gál, Pier Antonio Panzeri, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Othmar Karas, Dubravka Šuica u Mariya Gabriel.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Csaba Sógor, Nicola Caputo u Ilhan Kyuchyuk.

Interventi ta': Federica Mogherini u Elmar Brok.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.16 tal-Minuti ta' 14.12.2016.


15. Il-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni KE/Użbekistan u l-kummerċ bilaterali fit-tessuti *** - Il-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni KE-Użbekistan u l-kummerċ bilaterali tat-tessuti (riżoluzzjoni) (dibattitu)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta’ Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni li jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Użbekistan, min-naħa l-oħra, li jemenda l-Ftehim sabiex jestendi d-dispożizzjonijiet tal-Ftehim għall-kummerċ bilaterali fit-tessuti, b'konsiderazzjoni tal-iskadenza tal-Ftehim bilaterali dwar it-tessuti [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Maria Arena (A8-0332/2016)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni li jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Użbekistan, min-naħa l-oħra, li jemenda l-Ftehim sabiex jestendi d-dispożizzjonijiet tal-Ftehim għall-kummerċ bilaterali fit-tessuti, b'konsiderazzjoni tal-iskadenza tal-Ftehim bilaterali dwar it-tessuti [2016/2226(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Maria Arena (A8-0330/2016)

Maria Arena ppreżentat ir-rakkomandazzjoni u r-rapport.

Intervent ta': Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Elmar Brok (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Ulrike Lunacek (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Godelieve Quisthoudt-Rowohl f'isem il-Grupp PPE, Arne Lietz f'isem il-Grupp S&D, u Hannu Takkula f'isem il-Grupp ALDE.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Interventi ta': Klaus Buchner f'isem il-Grupp Verts/ALE, Daniel Caspary, Brando Benifei, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan u Adam Szejnfeld.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Herbert Dorfmann u Ivan Jakovčić.

Interventi ta': Cecilia Malmström u Maria Arena.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.2 u punt 9.3 tal-Minuti ta' 14.12.2016.


16. Ftehim ta' Kummerċ UE-Kolombja u Perù (adeżjoni tal-Ekwador) *** (dibattitu)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Protokoll ta' Adeżjoni għall-Ftehim Kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Kolombja u l-Perù, min-naħa l-oħra, biex tittieħed inkonsiderazzjoni l-adeżjoni tal-Ekwador [07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

Helmut Scholz ippreżenta r-rakkomandazzjoni.

Intervent ta': Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Elmar Brok (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Santiago Fisas Ayxelà f'isem il-Grupp PPE, Bernd Lange f'isem il-Grupp S&D, Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE, Younous Omarjee f'isem il-Grupp GUE/NGL, Tiziana Beghin f'isem il-Grupp EFDD, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, Gabriel Mato, Karoline Graswander-Hainz, Jarosław Wałęsa, Louis-Joseph Manscour, Fernando Ruas u Michela Giuffrida.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ivan Jakovčić u Ignazio Corrao.

Interventi ta': Cecilia Malmström u Helmut Scholz.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.4 tal-Minuti ta' 14.12.2016.


17. Għodod tal-PAK biex titnaqqas il-volatilità tal-prezzijiet fis-swieq agrikoli (dibattitu)

Rapport dwar l-għodod tal-PAK biex titnaqqas il-volatilità tal-prezzijiet fis-swieq agrikoli [2016/2034(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

Angélique Delahaye ippreżentat ir-rapport.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Intervent ta': Phil Hogan (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Nedzhmi Ali (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Herbert Dorfmann f'isem il-Grupp PPE, Nicola Caputo f'isem il-Grupp S&D, Julie Girling f'isem il-Grupp ECR, Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, Luke Ming Flanagan f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bronis Ropė f'isem il-Grupp Verts/ALE, John Stuart Agnew f'isem il-Grupp EFDD, Angelo Ciocca f'isem il-Grupp ENF, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Matt Carthy, Maria Heubuch, Michel Dantin, Marc Tarabella, Jean Arthuis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Norbert Lins, Tibor Szanyi u Ricardo Serrão Santos.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marijana Petir.

Interventi ta': Phil Hogan u Angélique Delahaye.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.17 tal-Minuti ta' 14.12.2016.


18. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 595.324/OJME).


19. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.30.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort

Avviż legali - Politika tal-privatezza