Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 14. prosince 2016 - Štrasburk

4. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy pro uplatňování limitů pozic na komoditní deriváty (C(2016)04362 - 2016/3017(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 1. prosince 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se směrnice (EU) 2015/849 doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (C(2016)07495 - 2016/3007(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 24. listopadu 2016
předáno příslušnému výboru: ECON, LIBE

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující kritéria k určení toho, kdy je činnost považována za doplňkovou k hlavní podnikatelské činnosti (C(2016)07643 - 2016/3016(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 1. prosince 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013, pokud jde o doplnění hliníkového prášku do seznamu prekurzorů výbušnin v příloze II (C(2016)07647 - 2016/3011(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 30. listopadu 2016
předáno příslušnému výboru: LIBE

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013, pokud jde o doplnění hexahydrátu dusičnanu hořečnatého do seznamu prekurzorů výbušnin v příloze II (C(2016)07650 - 2016/3013(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 30. listopadu 2016
předáno příslušnému výboru: LIBE

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013, pokud jde o doplnění hořčíkového prášku do seznamu prekurzorů výbušnin v příloze II (C(2016)07657 - 2016/3012(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 30. listopadu 2016
předáno příslušnému výboru: LIBE

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010, (EU) č. 1060/2010, (EU) č. 1061/2010, (EU) č. 1062/2010, (EU) č. 626/2011, (EU) č. 392/2012, (EU) č. 874/2012, (EU) č. 665/2013, (EU) č. 811/2013, (EU) č. 812/2013, (EU) č. 65/2014, (EU) č. 1254/2014, (EU) 2015/1094, (EU) 2015/1186 a (EU) 2015/1187, pokud jde o používání tolerancí v postupech ověřování (C(2016)07765 - 2016/3014(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 30. listopadu 2016
předáno příslušnému výboru: ITRE

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (C(2016)07809 - 2016/3021(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 5. prosince 2016
předáno příslušnému výboru: INTA

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013, pokud jde o mapy v příloze I a seznam v příloze II uvedeného nařízení (C(2016)07825 - 2016/3038(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 12. prosince 2016
předáno příslušnému výboru: TRAN

Rozhodnutí Komise, kterým se berou zpět tyto akty v přenesené pravomoci:

- zpětvzetí nařízení v přenesené pravomoci ze dne 8. července 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007, pokud jde o Keňu - C(2016)07793 – nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) - (C(2016)04167 – 2016/2832(DEA))

Datum přijetí: 5. prosince 2016

předáno příslušnému výboru: INTA

Právní upozornění - Ochrana soukromí