Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 14. december 2016 - Strasbourg

4. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for anvendelse af positionslofter på råvarederivater (C(2016)04362 - 2016/3017(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 1 december 2016

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 om supplering af direktiv (EU) 2015/849 ved identificering af højrisikotredjelande med strategiske mangler (C(2016)07495 - 2016/3007(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 24 november 2016

Henvist til kor. udv.: ECON, LIBE

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende kriterierne for, hvornår en aktivitet kan anses for at være accessorisk i forhold til hovederhvervet (C(2016)07643 - 2016/3016(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 1 december 2016

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.98/2013 for så vidt angår tilføjelse af aluminiumpulver til listen over udgangsstoffer til eksplosivstoffer i bilag II (C(2016)07647 - 2016/3011(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30 november 2016

Henvist til kor. udv.: LIBE

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.98/2013 for så vidt angår tilføjelse af magnesiumnitrathexahydrat til listen over udgangsstoffer til eksplosivstoffer i bilag II (C(2016)07650 - 2016/3013(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30 november 2016

Henvist til kor. udv.: LIBE

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.98/2013 for så vidt angår tilføjelse af magnesiumpulver til listen over udgangsstoffer til eksplosivstoffer i bilag II (C(2016)07657 - 2016/3012(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30 november 2016

Henvist til kor. udv.: LIBE

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010, (EU) nr. 1060/2010, (EU) nr. 1061/2010, (EU) nr. 1062/2010, (EU) nr. 626/2011, (EU) nr. 392/2012, (EU) nr. 874/2012, (EU) nr. 665/2013, (EU) nr. 811/2013, (EU) nr. 812/2013, (EU) nr. 65/2014, (EU) nr. 1254/2014, (EU) 2015/1094, (EU) 2015/1186 og (EU) 2015/1187 for så vidt angår brug af tolerancer i verifikationsprocedurer (C(2016)07765 - 2016/3014(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30 november 2016

Henvist til kor. udv.: ITRE

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (C(2016)07809 - 2016/3021(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 5 december 2016

Henvist til kor. udv.: INTA

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 hvad angår kortene i bilagI og listen i bilag II til denne forordning (C(2016)07825 - 2016/3038(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12 december 2016

Henvist til kor. udv.: TRAN

Kommissionens afgørelse om at trække følgende delegerede retsakter tilbage:

- Tilbagetrækning af den delegerede retsakt af 8. juli 2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 for så vidt angår Kenya - C(2016) 7793 – Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler - C(2016) 4167 - 2016/2832(DEA)

Dato for modtagelse: den 5. december 2016

Henvist til kor. udv.: INTA

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik