Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 14 decembrie 2016 - Strasbourg

4. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru aplicarea de limite ale pozițiilor în cazul instrumentelor financiare derivate pe mărfuri (C(2016)04362 - 2016/3017(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 1 decembrie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2015/849 prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice (C(2016)07495 - 2016/3007(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 24 noiembrie 2016

retrimis fond: ECON, LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la criteriile pe baza cărora se stabilește când o activitate trebuie considerată ca fiind auxiliară în raport cu activitatea principală (C(2016)07643 - 2016/3016(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 1 decembrie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea adăugării pulberii de aluminiu pe lista precursorilor de explozivi din anexa II (C(2016)07647 - 2016/3011(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 30 noiembrie 2016

retrimis fond: LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea adăugării nitratului de magneziu hexahidrat pe lista precursorilor de explozivi din anexa II (C(2016)07650 - 2016/3013(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 30 noiembrie 2016

retrimis fond: LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea adăugării pulberii de magneziu pe lista precursorilor de explozivi din anexa II (C(2016)07657 - 2016/3012(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 30 noiembrie 2016

retrimis fond: LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentelor delegate (UE) nr. 1059/2010, (UE) nr. 1060/2010, (UE) nr. 1061/2010, (UE) nr. 1062/2010, (UE) nr. 626/2011, (UE) nr. 392/2012, (UE) nr. 874/2012, (UE) nr. 665/2013, (UE) nr. 811/2013, (UE) nr. 812/2013, (UE) nr. 65/2014, (UE) nr. 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186 și (UE) 2015/1187 cu privire la utilizarea toleranțelor în procedurile de verificare (C(2016)07765 - 2016/3014(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 30 noiembrie 2016

retrimis fond: ITRE

- Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare (C(2016)07809 - 2016/3021(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 5 decembrie 2016

retrimis fond: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește hărțile din anexa I și lista din anexa II la regulamentul respectiv (C(2016)07825 - 2016/3038(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 12 decembrie 2016

retrimis fond: TRAN

Decizia Comisiei privind retragerea următoarelor actelor delegate:

- Retragerea Regulamentul delegat al Comisiei din 8 iulie 2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului în ceea ce privește Kenya - C(2016)07793 – Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea acordurilor de parteneriat economic - C(2016)04167 - 2016/2832(DEA)

Data primirii: 5 decembrie 2016

retrimis fond: INTA

Notă juridică - Politica de confidențialitate