Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 14. december 2016 - Strasbourg

4. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za uporabo omejitev pozicij za izvedene finančne instrumente na blago (C(2016)04362 - 2016/3017(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne1. decembra 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1675 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 z opredelitvijo tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti (C(2016)07495 - 2016/3007(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 24. novembra 2016

Posredovano pristojnima odboroma: ECON, LIBE

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede meril za določitev, kdaj se dejavnost šteje za pomožno dejavnost h glavni dejavnosti (C(2016)07643 - 2016/3016(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne1. decembra 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvrstitvijo aluminijevega prahu na seznam predhodnih sestavin za eksplozive v Prilogi II (C(2016)07647 - 2016/3011(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 30. novembra 2016

Posredovano pristojnemu odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvrstitvijo magnezijevega nitrata heksahidrata na seznam predhodnih sestavin za eksplozive v Prilogi II (C(2016)07650 - 2016/3013(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 30. novembra 2016

Posredovano pristojnemu odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvrstitvijo magnezijevega prahu na seznam predhodnih sestavin za eksplozive v Prilogi II (C(2016)07657 - 2016/3012(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 30. novembra 2016

Posredovano pristojnemu odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o spremembi delegiranih uredb (EU) št. 1059/2010, (EU) št. 1060/2010, (EU) št. 1061/2010, (EU) št. 1062/2010, (EU) št. 626/2011, (EU) št. 392/2012, (EU) št. 874/2012, (EU) št. 665/2013, (EU) št. 811/2013, (EU) št. 812/2013, (EU) št. 65/2014, (EU) št. 1254/2014, (EU) 2015/1094, (EU) 2015/1186 in (EU) 2015/1187 v zvezi z uporabo dovoljenih odstopanj pri postopkih preverjanja (C(2016)07765 - 2016/3014(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 30. novembra 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (C(2016)07809 - 2016/3021(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 5. decembra 2016

Posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisijeo spremembi Uredbe (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede zemljevidov v Prilogi I ter seznama v Prilogi II k navedeni uredbi (C(2016)07825 - 2016/3038(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne12. decembra 2016

Posredovano pristojnemu odboru: TRAN

DSklep Komisije o umiku naslednjega delegiranega akta:

- Umik Delegirane uredbe z dne 8. julija 2016 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 glede Kenije - C(2016)07793 – Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 o uporabi ureditev za blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu - C(2016)04167 - 2016/2832(DEA)

Datum prejetja: 5. december 2016

Posredovano pristojnemu odboru: INTA

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov