Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 december 2016 - Straatsburg

5. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten de kredietoverschrijvingen van de Europese Commissie DEC 31/2016, DEC 36/2016, DEC 37/2016, DEC 38/2016 en DEC 39/2016 - Afdeling III – Commissie, goed te keuren.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijving van de Europese Rekenkamer V/AB-13/T/16

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijving van het Hof van Justitie INF 8/2016

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijving van de Europese Dienst voor extern optreden INF 3/2016

Juridische mededeling - Privacybeleid