Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. decembra 2016 - Štrasburg

5. Presun rozpočtových prostriedkov

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol, že schváli presuny rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 31/2016, DEC 36/2016, DEC 37/2016, DEC 38/2016 a DEC 39/2016 – Oddiel III – Komisia

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol, že nevznesie námietky proti presunu rozpočtových prostriedkov Európskeho dvora audítorov V/AB-13/T/16.

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol, že nevznesie námietky proti presunu rozpočtových prostriedkov Súdneho dvora INF 8/2016.

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol, že nevznesie námietky proti presunu rozpočtových prostriedkov Európskej služby pre vonkajšiu činnosť INF 3/2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia