Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 14. prosince 2016 - Štrasburk

7. Příprava zasedání Evropské rady dne 15. prosince 2016 (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady dne 15. prosince 2016 (2016/2788(RSP))

Ivan Korčok (úřadující předseda Rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Takis Hadjigeorgiou, Gianni Pittella za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Janice Atkinson, Syed Kamall za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Nigel Farage za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sophia in 't Veld, Marcel de Graaff za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Hilde Vautmans, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, a Herbert Reul.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Herbert Reul, který odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Laura Ferrara, Harald Vilimsky, Lampros Fountoulis, Angelika Niebler, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, Bernd Kölmel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, Marielle de Sarnez, Tania González Peñas, Reinhard Bütikofer, Rolandas Paksas, Matteo Salvini, Steven Woolfe, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Sander Loones, Liadh Ní Riada, Peter Lundgren, Marcus Pretzell, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Malin Björk, Janice Atkinson, Andrzej Grzyb, Evelyn Regner, Ruža Tomašić, Ildikó Gáll-Pelcz, Birgit Sippel, Mariya Gabriel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Kati Piri, Paulo Rangel, Ana Gomes, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Arnaud Danjean, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge a Mercedes Bresso.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot a Maria Spyraki.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos (člen Komise) a Ivan Korčok.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí