Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

8. Δήλωση του Προέδρου σχετικά με τη λήξη της θητείας του
CRE

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με τη λήξη της θητείας του.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο William (The Earl of) Dartmouth.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου