Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0817(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0375/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0375/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2016 - 9.13
CRE 14/12/2016 - 9.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0500

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

9.13. Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Juhan Parts (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με τον διορισμό του Juhan Parts ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0375/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Μυστική ψηφοφορία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2016)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2016)0500)

Παρεμβάσεις

Bart Staes (εισηγητής).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου