Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 декември 2016 г. - Страсбург

9. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


9.1. Производства по несъстоятелност и синдици ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

9.2. Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

9.3. Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия(резолюция) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

9.4. Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу (присъединяване на Еквадор) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

9.5. Споразумение между ЕС и Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

9.6. Споразумение между ЕС и Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак (резолюция) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

9.7. Споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Грузия и Европол * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

9.8. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - EGF/2016/004 ES/Comunidad Valencianа (гласуване)

9.9. Нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия ***II (гласуване)

9.10. Пазар на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози ***II (гласуване)

9.11. Единно европейско железопътно пространство ***II (гласуване)

9.12. Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата ***I (гласуване)

9.13. Назначаване на член на Сметната палата - Юхан Партс (гласуване)

9.14. Програма за изследвания на Изследователския фонд за въглища и стомана * (гласуване)

9.15. Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.) (гласуване)

9.16. Осъществяване на общата външна политика и политика на сигурност (член 36 от ДЕС) (гласуване)

9.17. Инструменти на ОСП за намаляване на нестабилността на цените на селскостопанските пазари (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност