Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 декември 2016 г. - Страсбург

10. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Препоръка Maria Arena - A8-0332/2016
Monica Macovei

Препоръка Helmut Scholz - A8-0362/2016
Ramón Jáuregui Atondo, Jan Zahradil и Monica Macovei

Препоръка Merja Kyllönen - A8-0368/2016
Monica Macovei

Препоръка за второ четене Wim van de Camp - A8-0373/2016
Monica Macovei и Stanislav Polčák

Препоръка за второ четене David-Maria Sassoli - A8-0371/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Eleonora Forenza и Stanislav Polčák

Доклад Knut Fleckenstein - A8-0023/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Seán Kelly и Diane James

Доклад Josef Weidenholzer - A8-0355/2016
Jiří Pospíšil, Anna Záborská и Seán Kelly

Доклад Elmar Brok - A8-0360/2016
Jan Zahradil, Monica Macovei, Tatjana Ždanoka, Seán Kelly и Luke Ming Flanagan

Доклад Angélique Delahaye - A8-0339/2016
Clara Eugenia Aguilera García, Seán Kelly и Момчил Неков.

Правна информация - Политика за поверителност