Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 14. prosince 2016 - Štrasburk

13. Reformy trhu práce a pracovněprávní vztahy v Řecku (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Reformy trhu práce a pracovněprávní vztahy v Řecku (2016/3032(RSP))

Ivan Korčok (úřadující předseda Rady) a Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Burkhard Balz za skupinu PPE, Agnes Jongerius za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Sylvie Goulard za skupinu ALDE, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Laura Agea za skupinu EFDD, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Burkhard Balz, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Manolis Kefalogiannis, Giorgos Grammatikakis, Nikolaos Chountis, Sven Giegold, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Laura Agea, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Javi López, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Dariusz Rosati, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Stelios Kouloglou, Costas Mavrides, Kostadinka Kuneva, Romana Tomc, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Dimitrios Papadimoulis, Maria Arena, Evelyn Regner, Brando Benifei a Pervenche Berès.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Doru-Claudian Frunzulică, Kostas Chrysogonos, Terry Reintke, Lampros Fountoulis a Neoklis Sylikiotis.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí