Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 14. detsember 2016 - Strasbourg

13. Tööturureformid ja töösuhted Kreekas (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Tööturureformid ja töösuhted Kreekas (2016/3032(RSP))

Ivan Korčok (nõukogu eesistuja) ja Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Burkhard Balz fraktsiooni PPE nimel, Agnes Jongerius fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Sylvie Goulard fraktsiooni ALDE nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Burkhard Balz, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Manolis Kefalogiannis, Giorgos Grammatikakis, Nikolaos Chountis, Sven Giegold, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Laura Agea, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Javi López, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Dariusz Rosati, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Stelios Kouloglou, Costas Mavrides, Kostadinka Kuneva, Romana Tomc, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dimitrios Papadimoulis, Maria Arena, Evelyn Regner, Brando Benifei ja Pervenche Berès.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Doru-Claudian Frunzulică, Kostas Chrysogonos, Terry Reintke, Lampros Fountoulis ja Neoklis Sylikiotis.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika