Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. december 14., Szerda - Strasbourg

13. Munkaerőpiaci reformok és munkaügyi viszonyok Görögországban (vita)
CRE

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Munkaerőpiaci reformok és munkaügyi viszonyok Görögországban (2016/3032(RSP))

Ivan Korčok (a Tanács soros elnöke) és Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Burkhard Balz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Agnes Jongerius, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sylvie Goulard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Agea, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Burkhard Balz, Georgios Epitideios, független, Manolis Kefalogiannis, Giorgos Grammatikakis, Nikolaos Chountis, Sven Giegold, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Laura Agea, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Javi López, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Dariusz Rosati, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Stelios Kouloglou, Costas Mavrides, Kostadinka Kuneva, Romana Tomc, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dimitrios Papadimoulis, Maria Arena, Evelyn Regner, Brando Benifei és Pervenche Berès.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Doru-Claudian Frunzulică, Kostas Chrysogonos, Terry Reintke, Lampros Fountoulis és Neoklis Sylikiotis.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat