Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. gruodžio 14 d. - Strasbūras

13. Darbo rinkos reformos ir darbo santykiai Graikijoje (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Darbo rinkos reformos ir darbo santykiai Graikijoje (2016/3032(RSP))

Ivan Korčok (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Burkhard Balz PPE frakcijos vardu, Agnes Jongerius S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Sylvie Goulard ALDE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Agea EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Burkhard Balz), nepriklausomas Parlamento narys Georgios Epitideios, Manolis Kefalogiannis, Giorgos Grammatikakis, Nikolaos Chountis, Sven Giegold (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Laura Agea), Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Javi López, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Dariusz Rosati (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Stelios Kouloglou), Costas Mavrides, Kostadinka Kuneva, Romana Tomc (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Dimitrios Papadimoulis), Maria Arena, Evelyn Regner, Brando Benifei ir Pervenche Berès.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Doru-Claudian Frunzulică, Kostas Chrysogonos, Terry Reintke, Lampros Fountoulis ir Neoklis Sylikiotis.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis.

Diskusijos baigtos.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika