Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 december 2016 - Straatsburg

13. Arbeidsmarkthervormingen en arbeidsverhoudingen in Griekenland (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Arbeidsmarkthervormingen en arbeidsverhoudingen in Griekenland (2016/3032(RSP))

Ivan Korčok (fungerend voorzitter van de Raad) en Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Burkhard Balz, namens de PPE-Fractie, Agnes Jongerius, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Sylvie Goulard, namens de ALDE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Burkhard Balz, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Manolis Kefalogiannis, Giorgos Grammatikakis, Nikolaos Chountis, Sven Giegold, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Laura Agea, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Javi López, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Dariusz Rosati, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Stelios Kouloglou, Costas Mavrides, Kostadinka Kuneva, Romana Tomc, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dimitrios Papadimoulis, Maria Arena, Evelyn Regner, Brando Benifei en Pervenche Berès.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Doru-Claudian Frunzulică, Kostas Chrysogonos, Terry Reintke, Lampros Fountoulis en Neoklis Sylikiotis.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid