Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 14 grudnia 2016 r. - Strasburg

13. Reformy rynku pracy i stosunki pracy w Grecji (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Reformy rynku pracy i stosunki pracy w Grecji (2016/3032(RSP))

Ivan Korčok (urzędujący przewodniczący Rady) i Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Burkhard Balz w imieniu grupy PPE, Agnes Jongerius w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Burkhard Balz, Georgios Epitideios niezrzeszony, Manolis Kefalogiannis, Giorgos Grammatikakis, Nikolaos Chountis, Sven Giegold, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Laura Agea, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Javi López, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Dariusz Rosati, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stelios Kouloglou, Costas Mavrides, Kostadinka Kuneva, Romana Tomc, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dimitrios Papadimoulis, Maria Arena, Evelyn Regner, Brando Benifei i Pervenche Berès.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Doru-Claudian Frunzulică, Kostas Chrysogonos, Terry Reintke, Lampros Fountoulis i Neoklis Sylikiotis.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debata została zamknięta.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności