Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 14 decembrie 2016 - Strasbourg

13. Reforme ale pieței forței de muncă și relațiile de muncă în Grecia (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Reforme ale pieței forței de muncă și relațiile de muncă în Grecia (2016/3032(RSP))

Ivan Korčok (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Burkhard Balz, în numele Grupului PPE, Agnes Jongerius, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Sylvie Goulard, în numele Grupului ALDE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Burkhard Balz, Georgios Epitideios, neafiliat, Manolis Kefalogiannis, Giorgos Grammatikakis, Nikolaos Chountis, Sven Giegold, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Laura Agea, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Javi López, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Dariusz Rosati, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Stelios Kouloglou, Costas Mavrides, Kostadinka Kuneva, Romana Tomc, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dimitrios Papadimoulis, Maria Arena, Evelyn Regner, Brando Benifei și Pervenche Berès.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Doru-Claudian Frunzulică, Kostas Chrysogonos, Terry Reintke, Lampros Fountoulis și Neoklis Sylikiotis.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

Dezbaterea s-a încheiat.

Notă juridică - Politica de confidențialitate