Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. decembra 2016 - Štrasburg

13. Reformy trhu práce a pracovnoprávne vzťahy v Grécku (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Reformy trhu práce a pracovnoprávne vzťahy v Grécku (2016/3032(RSP))

Ivan Korčok (predseda Rady) a Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Burkhard Balz v mene skupiny PPE, Agnes Jongerius v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Sylvie Goulard v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Burkhard Balz, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Manolis Kefalogiannis, Giorgos Grammatikakis, Nikolaos Chountis, Sven Giegold, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Laura Agea, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Javi López, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Dariusz Rosati, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Stelios Kouloglou, Costas Mavrides, Kostadinka Kuneva, Romana Tomc, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dimitrios Papadimoulis, Maria Arena, Evelyn Regner, Brando Benifei a Pervenche Berès.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Doru-Claudian Frunzulică, Kostas Chrysogonos, Terry Reintke, Lampros Fountoulis a Neoklis Sylikiotis.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia