Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 december 2016 - Strasbourg

13. Arbetsmarknadsreformer och arbetsmarknadsrelationer i Grekland (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Arbetsmarknadsreformer och arbetsmarknadsrelationer i Grekland (2016/3032(RSP))

Ivan Korčok (rådets tjänstgörande ordförande) och Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Burkhard Balz för PPE-gruppen, Agnes Jongerius för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Burkhard Balz, Georgios Epitideios, grupplös, Manolis Kefalogiannis, Giorgos Grammatikakis, Nikolaos Chountis, Sven Giegold, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Laura Agea, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Javi López, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Dariusz Rosati, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Stelios Kouloglou, Costas Mavrides, Kostadinka Kuneva, Romana Tomc, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dimitrios Papadimoulis, Maria Arena, Evelyn Regner, Brando Benifei och Pervenche Berès.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Doru-Claudian Frunzulică, Kostas Chrysogonos, Terry Reintke, Lampros Fountoulis och Neoklis Sylikiotis.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy