Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 14. detsember 2016 - Strasbourg

14. Õigusriigi ja demokraatia olukord Poolas (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Õigusriigi ja demokraatia olukord Poolas (2016/3030(RSP))

Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Janusz Lewandowski fraktsiooni PPE nimel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Marek Jurek, Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel, Josef Weidenholzer ühe sellise isiku viibimise kohta istungisaalis, kellel ei olnud õigust seal viibida, Soraya Post, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Ryszard Antoni Legutkole, kes vastas sellele, Tadeusz Zwiefka, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Ryszard Antoni Legutkole, kes vastas sellele, Danuta Jazłowiecka Ryszard Antoni Legutko sõnavõtu kohta, Tomasz Piotr Poręba arutelu kulgemise kohta (istungi juhataja tuletas meelde kehtivaid eeskirju), Malin Björk, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Ryszard Antoni Legutkole, kes vastas sellele, Takis Hadjigeorgiou, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Ryszard Antoni Legutkole, kes vastas sellele, ja Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

Sõna võtsid Malin Björk fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Jadwiga Wiśniewska, Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Beata Gosiewska, Robert Jarosław Iwaszkiewicz fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Barbara Spinelli, Michał Marusik fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Beatriz Becerra Basterrechea, Janusz Korwin-Mikke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Anna Maria Corazza Bildt, Tanja Fajon, Syed Kamall, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sophia in 't Veld, Barbara Kudrycka, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Josef Weidenholzer, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, ja Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ja Maria Arena.

Sõna võttis Frans Timmermans.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika